Archive for the ‘AGOR@’ Category

Aprendre de les besàvies

Sovint es pretén que la història és una ciència neutra, objectiva, que el discurs històric s’elabora a partir de la recollida i l’anàlisi de documentació i d’informació per a explicar la realitat passada. Però les dones hem estat les grans absents de la història i de manera molt especial, les dones del període republicà d’Espanya. […]

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv